Preskočiť na obsah

Fotogaléria – 2021

Obecný vianočný stromček

Drevené sobíky a drevení snehuliaci

Mikulášoví pomocníci

Slamení snehuliaci a drevený vianočný stromček

Asfaltovanie miestnych komunikácií

Koncom novembra 2021 sme začali s asfaltovaním miestnych komunikácií v našej obci, ktoré boli v havarijnom stave alebo na nich asfalt roky chýbal. Nový asfalt dostali ulice Čerhovská, Krátka, časť ulice Hornádska, cesta k futbalovému ihrisku a cesta ku Materskej škole. Financované to bolo z vlastných zdrojov obce.

Projekt Kamenná fontánka

Projekt Kamenná fontánka nám bol schválený z množstva podaných projektov v rámci grantového programu Nadačného fondu Baumit_Tu sa nám páči, tu chceme žiť. Priestor v trojuholníku pri kostole bol zrevitalizovaný postavením kamennej fontánky a výsadbou kvetinových záhonov, ktoré nám skrášlia tento priestor s príchodom jari.

Nasvietený reformovaný kostol

Ultramaratón Miskolc-Košice 6.11.2021

Živé vysielanie v rádiu Regina z pomníka

Nové betónové dielce na parkovisku pred Domom smútku

Slávnostné otvorenie – Pomník padlých vojakov v svetových vojnách

24.10.2021 sme slávnostne odhalili zrekonštruovaný pomník padlým v bojoch vo svetových vojnách na našom cintoríne. Ďakujeme iniciátorkam myšlienky na jeho rekonštrukciu p. Alžbete Rečovej a p. Alžbete Očkajákovej, poslancom OZ za vyčlenenie financií v rozpočte obce, firme Oberle SK s.r.o. za realizáciu stavebných úprav, prevoz a uloženie kameňa, veľké ďakujem Marcel Uveges MARSIL-kamenárstvo z Valalík za sponzorský dar výroby a osadenia pamätnej tabule a obrovské ďakujeme p. Petrovi Lackovi (Lackopešta), že obci daroval kameň na výrobu pomníka.

Sadíme budúcnosť

Symbolicky na Medzinárodný deň stromov 20.10.2021 sa oficiálne otvorila nová celoslovenská iniciatíva „Sadíme budúcnosť“ v našej obci. Akcie sa zúčastnil štátny tajomník Ministerstva životného prostredia a svoje zastúpenie mali aj Kancelária prezidentky SR a Európska komisia SR. Spoločne sme vysadili prvé malé stromčeky a kry do Škôlky stromov v areáli základnej školy, ktorá je venovaná pani prezidentke Zuzane Čaputovej a tiež vzrastlé duby v Aleji priateľov trstenskej prírody popri cyklotrase do Skároša. Za túto akciu by sme sa chceli poďakovať hlavne OZ Priatelia trstenskej prírody, Nadácii Ekopolis a našej základnej škole

Jesenná výzdoba v obci

Október – mesiac úcty k starším

Vysádzanie jarných záhonov

Privítanie škôlkarov do vynovených priestorov

Slávnostné otvorenie Materskej školy po rekonštrukcii 10.09.2021

Rekonštrukcia Materskej školy a úprava jej okolia

Projekt z eurofondov „Znižovanie energetickej náročnosti budovy MŠ Trstené pri Hornáde“, sa začal realizovať v roku 2020. Cena diela bola 499 336 € z čoho povinné spolufinancovanie obce bolo 24 966 €. Vyvolané náklady obce boli výške cca 20 000 € (búracie práce, prerábka plynového potrubia,…) .V rámci projektu sa v Materskej škole a Školskej jedálni vymenili všetky okná a dvere za nové plastové, zateplil sa obvodový plášť, základy budovy a strecha, vo vnútornej časti budovy sa vymenila elektroinštalácia, nainštalovali sa nové úsporné LED svietidlá a namontovali sa nové kondenzačné kotly v kotolni, rozvody kúrenia, rekuperácia, nové zdroje na ohrev teplej vody, vymenil sa výťah na rozvoz stravy a zreparovali sa požiarne schodiská a balkóny.

Schválený projekt podaný cez Akčný plán rozvoja okresu Košice – okolie „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Materskej škole“ bol realizovaný po ukončení projektu „Znižovanie energetickej náročnosti budovy MŠ Trstené pri Hornáde“. V rámci tohto projektu sa zrekonštruovali všetky sociálne zariadenia pre deti a personál. Kompletne sa urobili nové omietky, obklady, dlažby, maľby, nainštalovali sa nové záchodíky, umývadlá, vodovodné batérie a sprchy v sume 36 555 € z čoho povinné spolufinancovanie obce bolo v sume 7055 €.

Projekt vybavenia školskej jedálne

V rámci ďalšieho schváleného projektu cez Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sme zakúpili do vynovených priestorov kuchyne v školskej jedálni dve nové nerezové chladničky, konvektomat a umývačku riadu. Obec z vlastných zdrojov zakúpila taktiež nový nerezový ohrevný pult, stoly a stoličky pre stravníkov, komplet novú sanitu a nábytok, osadila nové interiérové dvere, namaľovala obklad v kuchyni a vymaľovala všetky priestory. Veríme, že pani kuchárky budú vo vynovených priestoroch variť pre naše deti samé chutné dobroty.

Privítanie prváčikov v školských laviciach

Projekt Ekomúzeum Hornád Milič

Trstené pri Hornáde sa zapojilo do projektu Ekomúzeum Hornád – Milič, ktorý sa realizoval vďaka úspešnému projektu Klastra Slanské vrchy cez grantovú výzvu KSK. V rámci tohto projektu boli v našej obci nainštalované dve informačné tabule a lavička pred kultúrnym domom. V júni tohto roku bol Náučný chodník  projektu Ekomúzeum Hornád – Milič slávnostne otvorený. Celková dĺžka chodníka je takmer 60 km, je tvorený viacerými okruhmi a prechádza obcami Slanská Huta, Skároš, Vyšná Myšľa, Nižná Myšľa, Ždaňa a Trstené pri Hornáde.

Základná škola a jej premeny

S realizáciou projektu cez Environmentálny fond  „Zateplenie a výmena okien na novej budove základnej školy Trstené pri Hornáde“ sa začalo v máji 2020. Cena diela bola 194 027 € z čoho spolufinancovanie obce bolo vo výške 21 715 €. V rámci projektu sa vymenili staré okná a dvere za nové, vybudoval sa nový vstup do budovy v prechodovej chodbe, zateplil sa obvodový plášť a strecha.

V rovnakom čase obec realizovala z vlastných financií v rámci zvýšenia bezpečnosti a komfortu vybudovanie chodníkov ku vchodu do starej budovy ZŠ, k novovytvorenému vchodu v prechodovej chodbe medzi budovami a ku školskej jedálni v hodnote 5000 €.

Vykurovanie kultúrneho domu a menšie úpravy v ňom

Pri rekonštrukcii budovy obecného úradu z eurofondov sa menila aj kotolňa, z ktorej však už nemohla byť vykurovaná aj iná budova, tak ako tomu bolo doteraz podzemným potrubím v prípade kultúrneho domu. Preto bolo nutné vybudovať kompletne nové ústredné kúrenie pre kultúrny dom s vlastným kotlom. Podali sme projekt na Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR, ale žiaľ neboli sme úspešní. Zrealizovali sme to teda z rozpočtu obce v sume cca 14 500 €. Bol zakúpený a nainštalovaný nový kotol, nainštalovali sa nové rozvody kúrenia a vymenili sa staré radiátory v celom kultúrnom dome. Aktuálne prebieha čiastočná rekonštrukcia interiéru, v rámci ktorej sa odstránili drevené obklady, osekávajú sa plesnivé omietky, naťahuje sa nová sanačná omietka a celý objekt sa vymaľuje.

Rekonštrukcia obecného úradu

S realizáciou projektu z eurofondov „Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu“ sa začalo v roku 2020. Cena diela bola 165 000 € z čoho spolufinancovanie obce vo výške 8250 €. V rámci projektu sa vymenili všetky okná, dvere, garážové brány, zateplil sa obvodový plášť a zrekonštruovala a zateplila strecha. Vymenili sa taktiež staré svetlá za úsporné LED svietidlá, elektroinštalácia ku svetlám, namontovali sa kondenzačné kotly v kotolni, nové rozvody kúrenia, nové radiátory, rekuperácia a nové zdroje na ohrev teplej vody. Súčasťou projektu bolo aj vybudovanie rampy pre imobilných ku jednému z vchodov. Čo však súčasťou projektu nebolo a do čoho musela obec investovať, aby sa obecný úrad dostal do prevádzkových podmienok hodných 21. storočia: elektroinštalácia zásuviek, vnútorné omietky, maľovanie interiéru, nové koberce a podlahy, interiérové dvere, nábytky, žalúzie na oknách, vonkajšie označenie budovy nainštalovaním nápisu a erbu, nové prekrytie vstupov do budovy, kvetináče s kvetmi na oknách, to všetko v hodnote cca 10 000 €.

Vynovené autobusové zastávky

Oprava cyklolávky

Na lávke sme doplnili chýbajúce dosky a dotiahli sa povolené matice.

Rybky a loďka na cyklotrase Trstené pri Hornáde – Gyňov

Vďaka kreatívnym a ochotným aktivistom sa nám podarilo na cyklotrase do Gyňova osadiť železnú loďku a farebné železné rybky, ktoré symbolizujú rieku Hornád.

Detské ihrisko pri novej bytovke

Pri novej bytovke sme nainštalovali pre deti takúto hernú zostavu. Za pomoc pri jej skladaní ďakujeme poslancom a ľuďom z bytovky.

Aktívny Deň detí

Slamené postavičky Maco a Včela

Kvetinová výzdoba po celej obci

Zrepasovaná vstupná tabuľa do obce

Slávnostné otvorenie cykloodpočívadla

Dňa 30.04.2021 sa oficiálne prestrihla páska na našom krásnom novom cykloodpočívadle s predsedom KSK Rastislavom Trnkom. V rámci projektu EcoVeloTour v rámci Interreg Danube Transnational Program sa v areáli futbalového ihriska pri medzinárodnej cyklotrase EuroVelo 11 realizovalo cyklistické odpočívadlo Bike and Rest area. Jeho súčasťou okrem iného je aj nabíjacia stanica na mobily a elektrobicykle nabíjaná solárnymi panelmi,kompresor a wifi zóna. Hodnota diela je 19 654,49 € a plne bolo hradené z eurofondov a financií organizácie Košice Región Turizmus. Obec ho prevzala do majetku, poskytla pozemok a zaviazala sa ho udržiavať v prevádzkovom stave po celú dobu udržateľnosti projektu. Takéto odpočívadlo nájdete aj v Skároši a Nižnej Myšli.

Aktívna Veľká noc

Testovanie na ochorenie Covid-19 v našej obci

V našej obci sa od roku 2020 organizovalo dokopy 13. testovaní na ochorenie Covid-19.

Veľkonočné slamené zajačiky

Blahoželania k výročiu

Od začiatku roka 2021 sme začali s milou aktivitou rozdávania gratulačných pozdravov k okrúhlym výročiam obyvateľov obce od 60 rokov. Vizuál pozdravov sme si pripravili sami a zdobí ho trstina ako symbolika Trsteného pri Hornáde.

Uvítanie detí do života