Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Trstené pri Hornáde.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

19.3.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Štatistický úrad, Lamačská cesta 3/A,845 05 Bratislava 45, IČO: 00166197

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným odberovým miestom zo dňa 06.03.2021

11.3.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Obec Čaňa, Osloboditeľov 22, 044 14 čaňa,IČO 00324060

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti

11.3.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner KOOPERATÍVA poisťovňa a.s., IČO: 00585441, Adresa: Štefanovičova 4, Mesto: Bratislava, PSČ: 81623

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti – Plošné testovanie v obci dňa 27. 02. 2021

1.3.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti – Plošné testovanie v obci dňa 27. 02. 2021

1.3.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti – Plošné testovanie v obci dňa 27. 02. 2021

1.3.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti – Plošné testovanie v obci dňa 27. 02. 2021

1.3.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner