Preskočiť na obsah

Zverejnenie zámeru o prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce v katastrálnom území Trstené pri Hornáde