Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby na starostu a poslancov do obecného zastupiteľstva obce Trstené pri Hornáde 29.10.2022

Zverejnené
18. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
18. septembra 2022 − 29. októbra 2022
Kategória

Prílohy