Návrh VZN Obce Trstené pri Hornáde č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Trstené pri Hornáde

Zverejnené
25. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
25. novembra 2021 − 5. decembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: /

Prílohy