Preskočiť na obsah

Návrh VZN Obce Trstené pri Hornáde č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Trstené pri Hornáde