Preskočiť na obsah

Návrh VZN obce Trstené pri Hornáde č. 1/2023

Zverejnené
20. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
20. marca 2023 − 3. apríla 2023
Kategória
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Trstené pri Hornáde
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole Trstené pri Hornáde
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti Školského klubu detí Trstené pri Hornáde
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v Školskej jedálni pri Materskej škole Trstené pri Hornáde

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1/2023

Prílohy