Návrh VZN obce Trstené pri Hornáde č. 1/2022 podrobnosti o poskytovania sociálneho bývania v byte

Zverejnené
26. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
26. januára 2022 − 9. februára 2022
Kategória

Prílohy