Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 6/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady