Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 3/2023, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce