Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 2/2023

Zverejnené
14. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
14. apríla 2023 − 28. apríla 2023
Kategória

o zmene VZN obce číslo 3/2022

  • o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Trstené pri Hornáde
  • o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole Trstené pri Hornáde
  • o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti Školského klubu detí Trstené pri Hornáde
  • o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v Školskej jedálni pri Materskej škole Trstené pri Hornáde

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2/2023

Prílohy