Preskočiť na obsah

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Trstené pri Hornáde č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Trstené pri Hornáde