Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Trstené pri Hornáde č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Trstené pri Hornáde

Zverejnené
30. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. novembra 2022 − 15. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2/2022

Prílohy