Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Trstené pri Hornáde na obdobie 05/2022 až 10/2022

Zverejnené
31. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 31. marca 2022
Kategória

Prílohy