Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 05/2023 – 10/2023

Zverejnené
14. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 14. marca 2023
Kategória

Prílohy