Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

Zverejnené
25. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
25. októbra 2022 − 29. októbra 2022
Kategória

Prílohy