Preskočiť na obsah

Doplňujúce informácie podľa ust. § 29 ods. 10 zák. č. 24/2006 Z. z. v platnom znení ku zámeru navrhovanej činnosti – Strategický park Valaliky

Zverejnené
14. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 14. októbra 2022
Kategória

Doplňujúce informácie podľa ust. § 29 ods. 10 zák. č. 24/2006 Z. z. v platnom znení ku zámeru navrhovanej činnosti – Strategický park Valaliky

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategicky-park-valaliky

Prílohy