Čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru v územnom obvode okresu Košice-okolie

Zverejnené
4. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 4. júla 2022
Kategória

Prílohy