Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Trstené pri Hornáde č. 3/2022 – O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Trstené pri Hornáde – O výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole Trstené pri Hornáde – O výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti Školského klubu detí Trstené pri Hornáde – O výške príspevku na čistočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v Školskej jedálni pri Materskej škole Trstené pri Hornáde

Zverejnené
30. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. novembra 2022 − 15. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 3/2022

Prílohy