Oznámenie verejnou vyhláškou „V 284 – V325 – Kechnec – Trstené pri Hornáde – zriadenie VN“

Zverejnené
22. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
22. júla 2021 − 23. augusta 2021