Preskočiť na obsah

Informácia ohľadom plošného testovania na ochorenie COVID-19 v obci Trstené pri Hornáde

Zverejnené 27.10.2020.

Kategória

Počas týchto dní bola v našej obci vykonaná príslušníkom Ozbrojených síl SR – veliteľom odberového miesta z dôvodu plošného testovania občanov SR na ochorenie COVID-19 kontrola navrhovaného odberového miesta v obci Trstené pri Hornáde. Po kontrole veliteľ odberového miesta a hygienik skonštatovali, že plošné testovanie v našej obci bude vykonané v areáli futbalového ihriska. Je potrebné sa preukázať občianskym preukazom. O ďalšom priebehu a pokynoch vás budeme informovať priamo na mieste.

Kto sa musí testovať?

Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od 10 rokov. Pre všetkých nad 10 rokov, ktorí sa prvého testovania nezúčastnia, bude platiť zákaz vychádzania. Zákaz vychádzania pre nich prestane platiť, ak absolvujú druhé kolo celoplošného testovanie s negatívnym výsledkom, alebo ak obdržia negatívny výsledok z RT-PCR testu (s výsledkami po 30. októbri 2020 po 8:00) alebo v prípade ukončenia zákazu vychádzania na celom Slovensku.

Klienti domovov sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti v nemocniciach budú testovaní priamo v zariadeniach.

Testovanie sa neodporúča osobám so zdravotným či iným obmedzením, prípadne seniorom a iným zraniteľnejším skupinám obyvateľov, ak sa prirodzene zdržujú len v domácom prostredí a neudržujú úzky sociálny kontakt. Nie je to však udelenie výnimky. Aj pre tieto osoby nad 10 rokov platí povinnosť zákazu vychádzania v prípade neúčasti na prvom aj druhom kole celoplošného testovania.

Výnimku z testovania majú len osoby s takým zdravotným obmedzením, ktoré im znemožňuje absolvovať takéto testovanie. Tieto osoby sa musia vedieť preukázať lekárskou správou, ktorá potvrdzuje nemožnosť zúčastniť sa testovania.

Osoby s telesným postihnutím budú môcť využiť na mieste pomoc svojho opatrovateľa a rovnako prítomných príslušníkov policajného zboru alebo ozbrojených síl. Na mieste budú rovnako dostupné písomné informácie aj pre nepočujúcich.

Testovania sa môžu zúčastniť aj cudzinci žijúci na Slovensku, ktorý sa preukážu pasom.

Ak sa v čase testovania nebudete zdržiavať na Slovensku, platia pre Vás všetky podmienky aktuálne platné od 1. októbra 2020 uverejnené na stránke Ministerstva zdravotníctva SR na www.korona.gov.sk, ktoré určujú podmienky pri návrate z bezpečných a menej bezpečných krajín. V závislosti od aktuálneho vývoja epidemiologickej situácie po celoplošnom testovaní sa môžu meniť.

Slovákom, ktorí žijú v zahraničí, neodporúčame cestovať na Slovensko kvôli plošnému testovaniu. Vzťahujú sa na nich podmienky platné uverejnené na stránke Ministerstva zdravotníctva SR na www.korona.gov.sk, ktoré určujú podmienky pri návrate z bezpečných a menej bezpečných krajín.

Povinnosť absolvovať testovanie neplatí pre osoby, ktoré boli v posledných 90-dňoch pozitívne testované na Covid-19. Výnimku majú tiež osoby, ktoré sa budú môcť preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý obdržali 30. októbra 2020 (piatok) o 8:00 a neskôr.

Kde sa môžem testovať?

Otestovať sa môžete na ľubovoľnom odbernom mieste v mieste Vášho bydliska, nerozhoduje trvalý pobyt. Testovanie bude prebiehať v čase 07:00 – 22:00. Kde to bude možné, bude testovanie prebiehať vo vonkajšom prostredí. Samozrejme, všetko za prísnych hygienických opatrení. Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste. Počas testovania budú používané dezinfekčné prostriedky a ochranné odevy podľa usmernení hygienikov. Testovaní občania si pri vstupe vydezinfikujú ruky a okrem doby vykonania steru budú mať nasadené rúška. Na odbernom mieste budú v spolupráci so samosprávou zabezpečené zberné nádoby na biologický odpad, ktorého likvidácia bude zabezpečená cestou spolupôsobiacich zložiek operácie podľa platnej legislatívy o nakladaní s odpadmi. Priestory odberného miesta budú dezinfikované pred, počas aj po testovaní.

Všetok personál na odberných miestach bude vopred testovaný.

Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál.

Na dodržiavanie pravidiel budú dohliadať prítomní príslušníci bezpečnostných zložiek. 

V záujme zníženia náporu na odberné miesta môžu lokálne samosprávy vydávať usmernenia k účasti v konkrétne časy, napríklad na základe abecedného poradia alebo podľa bydliska. Pre usmernenie sledujte komunikačné kanály samosprávy – webstránky, miestny rozhlas, informačné letáky a ďalšie.

https://www.somzodpovedny.sk/koho-budeme-testovat/