Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 11/2020 – 04/2021

16.9.2020 zverejnil/a trstene_obec.

Kategória