Zvoz nefukčných elektrospotrebičov dňa 04.10.2021 o 8.30 hod. v obci Trstené pri Hornáde

Zverejnené 30. septembra 2021.
Bez úpravy .