Zber veľkoobjemového spáliteľného odpadu v obci Trstené pri Hornáde dňa 06.11.2021

Zverejnené 3. novembra 2021.
Bez úpravy .