Zber veľkoobjemového spáliteľného odpadu v obci dňa 01.05.2021

Zverejnené 26. apríla 2021.
Bez úpravy .