Výsledok plošného testovania v obci Trstené pri Hornáde

Plošné testovanie občanov zo dňa 23. 01. 2021 bolo ukončené v našej obci s výsledkom: 446 testovaných, 6 pozitívnych.

Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave a realizácii celoplošného testovania v našej obci. Poďakovanie patrí naším VPP pracovníkom, pracovníkom OcÚ, neúnavnému zdravotníckemu tímu ale i dobrovoľníkom za ich pracovné nasadenie a pozitívnu náladu.

Ďakujeme občanom za ich trpezlivosť a ohľaduplnosť  pri testovaní.

Zverejnené 25. januára 2021.
Bez úpravy .