Výberové konanie na pracovnú pozíciu „riaditeľa Materskej školy, Kostolná 10, Geča“

Zverejnené 3. mája 2022.
Bez úpravy .