Prosba o materiálnu pomoc pre ľudí utekajúcich z vojnových zón ubytovaných na starej fare v obci Trstené pri Hornáde

Zverejnené 21. apríla 2022.
Bez úpravy .