Prerušenie distribúcie elektriny v obci dňa 04.05.2021 na ulici Osloboditeľov č. d. 90, 94 od 08.10 hod. do 16.00 hod.

Zverejnené 3. mája 2021.
Bez úpravy .