Požehnanie Veľkonočných jedál v obci

31.3.2021 zverejnil/a trstene_obec.

Oznam farského úradu Trstené pri Hornáde

Neoddeliteľnou súčasťou veľkej noci je aj požehnanie Veľkonočných jedál. Vo farnosti, pre pretrvávajúce opatrenia sa požehnanie jedál bude konať nasledujúcim spôsobom.

Požehnanie jedál bude v obci Trstené pri Hornáde v sobotu t. j. 03.04.2021 o 14.00 hod.

Keďže nie je možné stretávanie sa, košík s jedlom prineste na stanovené miesto a to:

  • pri kostole
  • križovatka ulíc JRD a ulica Hlboká pri r. Šelepskej
  • vo dvore p. Kassaiovej na ulici Mlynskej/ smer futbalové ihrisko
  • vo dvore p. Rečovej na ulici Osloboditeľov
  • vo dvore p. Balaščákovej na ulici Tichá
Košík je potrebné priniesť ešte pred 14.00 hod. a vrátite sa domov. Stráženie bude zabezpečené. Košíky si potom vyzdvihnete po požehnaní čiže o 15.00 hod.
Vo Veľký piatok sa bude sv. príjimanie rozdávať hneď po obradoch čiže od 16.00 hod. do 17.00 hod.