Preskočiť na obsah

OZNAM Rímskokatolícky farský úrad Trstené pri Hornáde

Zverejnené 22.10.2021.

Rímskokatolícky farský úrad v Trstenom pri Hornáde oznamuje veriacim, že na základe nahláseného podnetu bola vo farnosti vykonaná kontrola z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva ohľadom dodržiavania protipandemických opatrení týkajúcich sa COVID-19 a aktuálnych opatrení podľa Covid automatu, ktoré platia pre slúženie bohoslužieb v bordovej fáze.

Pri účasti na bohoslužbách Vás preto prosíme, aby ste so sebou nosili doklad o očkovaní, doklad o prekonaní Covid-19 alebo potvrdenie o negatívnom teste a dôsledne rešpektovali opatrenia platné pre jednotlivé režímy.

Počet zúčastnených a jednotlivé opatrenia budú kontrolované pri vstupe do kostola.