Preskočiť na obsah

Odcudzená fotopasca v lokalite Trstené pri Hornáde pri rieke Hornád – štátna hranica

Zverejnené 7.2.2022.

ŠOPaK v spolupráci s SPHaB Košice uskutočňuje pozorovanie výskytu bobrov v povodí Hornádu okrem iných aj v lokalite Hornád Trstené pri Hornáde – štátna hranica. Na tento účel boli v okolí ich činnosti umiestnené fotopasce. Minulý týždeň v dňoch 28. 01 – 04.02 jedna takáto fotopasca –  po odpílení konára motorovou pílou, kde bola umiestnená  bola odcudzená.

Žiadame občanov, ktorí niečo vedia o predmetnej fotopasci resp.  niekde ju našli, aby ju doniesli na obecný úrad resp. doručili pracovníkovi SPHaB Košice p. V. Schmuczerovi na Mlynskú ul.

Ďakujeme za pochopenie

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie Hornádu, odštepný závod
Ďumbierska 14
041 59 Košice – mestská časť Sever