Obnovenie riadnej prevádzky Materskej školy v Trstenom pri Hornáde sa presúva na deň 13.9.2021

Zverejnené 3. septembra 2021.
Bez úpravy .