Farnosť sv. Anny – Podmienky slávenia verejných bohoslužieb

EPSON MFP image

Zverejnené 10. novembra 2020.
Bez úpravy .