Výsledky vyhľadávania pre “”

Verejná súťaž – predaj obecného pozemku

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE v zmysle ust. § 281 a násl. zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ust. § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov…

Územný plán obce

1 TRSTENÉ širšie vzťahy 50000 (.pdf) 2 TRSTENÉ komplexný 10 000 (.pdf) 3 TRSTENÉ komplexný návrh 2 880 (.pdf) 4 TRSTENÉ verejnoprospešné stavby (.pdf) 5 TRSTENÉ doprava (.pdf) 6a TRSTENÉ…

Rímsko-katolícka farnosť sv. Anny

Rímsko-katolícky kostol sv. Anny Vitajte v našom kostole Sv. Anny, ktorý je pre nás domom modlitby a zároveň aj kultúrnou pamiatkou. Ukrýva v sebe bohaté duchovné a kultúrne dedičstvo, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou života našej…

História obce

Obec Trstené pri Hornáde leží na styku juhovýchodnej časti Košickej kotliny so svahmi Slanských vrchov pri štátnej hranici Slovenskej republiky s Maďarskou republikou.  9. – 12. storočie Prítomnosť Slovanov Územie…

Slobodný prístup k informáciám

Vybavuje: p. Ingrid Ruščáková Tel.:.: 055/6980167 e-mail: info@trsteneprihornade.sk, podatelna@trsteneprihornade.sk Postup pri poskytovaní informácií upravuje zákon č. 211/2000 Z.z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). Žiadosti o sprístupnenie informácií vybavuje…

Voľný obecný nájomný byt /jednoizbový/ v bytovom dome „A“ na II. nadzemnom podlaží Obytného domu v Trstenom pri Hornáde o celkovej výmere 33,67 m2, byt pozostáva: vstup, kúpeľňa, 1 x izba, kuchyňa a balkón.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE POTREBNÉ K PODANIU ŽIADOSTI O PRIDELENIE OBECNÉHO NÁJOMNÉHO BYTU V OBCI TRSTENÉ PRI HORNÁDE OBSTARANÉHO Z VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV NA ÚČELY PODPORY SOCIÁLNEHO BÝVANIA Cena nájmu a služieb spojených s užívaním bytu: nájom…

Zverejnené 1.3.2021 - 17.5.2021